LU

Wedstrijd – Lummen / Uitbreiding van een basisschool-kleuterschool.

In de zoektocht naar een symbiose met de aanpalende functies valt het vooral op dat de plek van de nieuwe uitbreiding een soort “tussenruimte” is die tot op vandaag gebruikt wordt als groene speelruimte. Tussen school en begraafplaats in moet het nieuwe  gebouw haar eigenheid opeisen temidden van al lang ingebedde functies. Toch mag de inplanting ervan deze voorlopig ingevulde restruimte niet verdringen zonder iets in de plaats te geven.