Duurzaam Ontwerpen

In deze fase gaan we op zoek naar de duurzaamheid van ons ontwerpproces, van concept tot gebruikersfase. Volgende aspecten gebruiken we als leidraad.

– gebruik van duurzame materialen (ecologie, prestatie, toxiciteit, grondstof)
– gebruik van energie (materialen, constructie, gebruik)
– efficiënte bouwmethoden en werkmethoden
– beïnvloeden van levensvisie en gebruik van ruimte

Werkmethode

De bouwwereld volgt al jaren een klassiek patroon om tot een uitvoering te komen. Is dit wel houdbaar? Volgende aspecten gebruiken we als leidraad.

– bouwteam
– tijdswinsten op kritische punten
– kortere project- en bouwtijden

Analyse

In deze fase analyseren we de projecten van de afgelopen 9 jaar. Om tot een nieuwe visie en aanpak te komen vinden we het noodzakelijk om te leren uit het verleden. Hierbij hanteren we volgende criteria:
– gebruik materialen (ecologisch, prestatie, toxiciteit, grondstoffen)
– gebruik van energie (materialen, constructie, gebruik) – hoe ver van de huidige normen?
– de bouwmethode die toegepast werd
– verwachtingen van de gebruiker <> het resultaat
– verwachtingen van de ontwerpers <> het resultaat
– “Wat had dit project anders kunnen maken” > toetsen aan de nieuwe visie.

Gebruiker

De gebruiker van een gebouw of ruimte is niet altijd dezelfde persoon of groep als de opdrachtgever. We onderzoeken de verschillen tussen deze 2 en willen de gebruiker uiteindelijk centraal stellen in het project.

Randvoorwaarden

Nieuwe Technologieën

Een nieuwe werkmethode vraagt ook nieuwe tools:
– welke technologieën zijn beschikbaar
– in welke mate toe te passen op reeds lopende projecten
– samenwerkingen

Economisch Klimaat
Het huidige economische klimaat is maar een fragment in de geschiedenis. Wij vinden het belangrijker om te kijken naar een evolutie op langere termijn om op die manier naar meer duurzame economische modellen te gaan. Op die manier kan het ontwerp- en bouwproces minder afhankelijk worden van schommelingen en neerwaartse trends in de economie.

Haalbaarheid
Het is niet zo moeilijk om allerlei theoretische modellen te bedenken om op een andere manier tegen het ontwerpproces en de uitvoering aan te kijken. Veel moeilijker is het om de haalbaarheid van bepaalde beslissingen in te schatten. Toch zal deze oefening telkens cruciaal zijn bij het realiseren van een project. Budgetten blijven naast de gebruiker een centraal gegeven in een bouwproces

Synthese

“Database” en Ervaring
Onze huidige kennis zal bijgesteld en uitgebreid moeten worden. Alleen met een goed gestructureerd referentiekader kunnen we elk project toetsten.
– bouwmaterialen
– bouwmethoden
– technieken

Communicatie
Een nieuwe visie kan enkel slagen met een goede communicatie. Het zal voor ons belangrijk worden om deze nieuwe inzichten op een positieve manier over te brengen. Visueel materiaal zal hierbij een heel belangrijk instrument zijn.

Samenwerkingsverbanden
Om onze visie om te zetten in de praktijk zullen we in dialoog gaan met andere partijen met aanvullende kennis. In deze fase zullen we ook op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingsverbanden.

Interne Werkmethode
Hierboven heeft alles vooral betrekking op de werkmethode en het resultaat van een project, de “externe” werkmethode. Zonder een nieuwe “interne” werkmethode zal de vertaling naar een project niet het gewenste effect hebben. Enkele belanrijke aspecten van de interne werking zijn:
– focus op de juiste kennis
– gestuurde interne vergaderingen (brainstorm vs. praktisch)
– bouwcoördinatie integreren in de nieuwe werkmethode
– zelf-kritiek en zelf-relativering
– bij elk project terugkeren naar de kern van onze visie