• compact
 • duurzaam
 • circulair
 • betaalbaar
 • sociaal
 • houtskelet
Loaded
KMPKTCompact Bouwen
KMPKT
Compact
Betaalbaar
Circulair
Hout(skelet)bouw
Sociaal
Eigenzinnig

Bouwen is een complex proces waarbij vele factoren een rol spelen. Sinds enkele jaren worden we meer en meer geconfronteerd met de stijgende eisen en de daarmee gepaard gaande bouwkost. KMPKT wil hier een antwoord op bieden door 6 basisprincipes te hanteren in elk her- of nieuwbouwproject.


Bij het bouwen is het belangrijk om deze principes in het achterhoofd te houden en te kijken hoe deze geintegreerd kunnen worden in het ontwerp- en bouwproces.

Het bouwen van een woning gaat dus niet alleen over het creëren van een functionele leefruimte, maar ook over het integreren van diverse aspecten die bijdragen aan een duurzame en persoonlijke leefomgeving.PUZZLE – 2023
ROW - Concept


/ Compact

Compact bouwen is een bouwmethode die steeds populairder wordt omdat het vele voordelen biedt. Bij deze methode word er op een kleinere oppervlakte gebouwd, waardoor er minder materiaal, minder energie en minder grond nodig is.
 • Snelheid is een belangrijk voordeel van compact bouwen. Doordat er minder bouwoppervlak is, kan er sneller worden gebouwd. Dit betekent dat de bouwkosten lager zijn en dat de bouwtijd korter is dan bij traditionele bouwmethoden.
 • Er wordt efficiënter gebruik gemaakt van materiaal, waardoor er minder grondstoffen nodig zijn. Dit leidt tot een lagere milieu-impact en een lagere bouwkost.
 • Doordat compacte woningen kleiner zijn, zijn ze makkelijker te isoleren en te verwarmen. Dit leidt tot een lager energieverbruik en lagere energiekosten. Dit draagt bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het behalen van klimaatdoelstellingen.
 • Flexibiliteit en uitbreidbaarheid zijn belangrijke toekomstgerichte aspecten van compact bouwen. Doordat compacte woningen kleiner zijn, zijn ze gemakkelijker aan te passen aan veranderende woonbehoeften. Dit maakt compacte woningen flexibel en uitbreidbaar, waardoor ze beter zijn voorbereid op de toekomst.
 • Co-housing is een vorm van compact bouwen waarbij meerdere huishoudens samenwonen in één gebouw of woning. Dit draagt bij aan het verminderen van de vraag naar grond en het efficiënter gebruik maken van gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen.
 • Een kernruimte kan een belangrijk rol spelen bij compact bouwen. Dit verwijst naar de ruimte die het meest intensief wordt gebruikt in een woning, zoals de woonkamer en keuken. Bij compact bouwen is het belangrijk om deze ruimte goed te benutten en seizoensgebonden ruimtes te beperken in gebruik. Dit draagt bij aan een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte en grondstoffen.

/ Betaalbaar

Door compact te bouwen, wordt er minder materiaal gebruikt, wat de kosten verlaagt. Compactheid kan ook bijdragen aan een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte. Hierdoor kan er bijvoorbeeld meer gebouwd worden op een kleinere oppervlakte, waardoor de kosten per woning worden verlaagd.
 • Een voorspelbaar proces is van belang bij betaalbaar bouwen. Door het bouwproces goed te plannen en te organiseren, kunnen er kosten bespaard worden.
 • Houtskeletbouw (HSB) kan bijdragen aan een betaalbaar bouwproject. HSB is een bouwmethode waarbij een skelet van houten balken en stijlen wordt gebruikt als dragende constructie. Deze methode heeft als voordeel dat er minder materiaal nodig is dan bij traditionele bouwmethoden.
 • Het ontwerptraject heeft ook een belangrijk effect op de betaalbaarheid van bouwproject. Door tijdig en duidelijk de wensen en eisen van de opdrachtgever in kaart te brengen, kan er efficiënter worden gewerkt en kunnen onnodige kosten worden voorkomen. Het ontwerptraject is ook het moment om te kijken naar mogelijke besparingen op het gebied van materiaalgebruik en constructiemethoden.
 • Keuzebeperkingen kunnen ook bijdragen aan betaalbaar bouwen. Door bijvoorbeeld te kiezen voor een beperkt aantal standaardopties voor materialen en afwerkingen, kan het budget van bij het begin beter onder controle gehouden worden.
 • Door tijdig beslissingen te nemen kunnen de werkzaamheden ongestoord doorgaan en kan er efficiënter worden gewerkt.
 • Het blijft uiteraard belangrijk om de kwaliteit van het bouwproject te waarborgen, ook bij een betaalbaar bouwproject. Dit betekent dat er bijvoorbeeld niet op essentiële aspecten zoals veiligheid en duurzaamheid mag worden bespaard. Door kwaliteit voorop te stellen kan er worden gekozen voor een iets kleiner oppervlakte in plaats van een goedkopere, maar minder duurzame constructie.
BOOMERANG

/Circulair

Circulariteit is een benadering van productie en consumptie waarbij er gestreefd wordt naar het minimaliseren van afval en het behouden van grondstoffen. Bij het bouwen van huizen wordt circulariteit steeds belangrijker.
 • Het ontmantelen van een houtskeletbouwstructuur kan op lange termijn bijdragen tot een hoge mate van circulariteit. Omdat de constructie wordt opgebouwd uit houten stijlen en regels kan deze gemakkelijker gedemonteerd worden waarna deze onderdelen kunnen hergebruikt worden als materiaal of grondstof.
 • “ontworpen voor circulariteit” geeft aan dat er bij het ontwerp van een gebouw al rekening wordt gehouden met de mogelijkheden voor hergebruik van de materialen. Hierbij wordt gekeken naar de keuze van materialen, de constructie van het huis en de manier waarop de verschillende onderdelen in elkaar passen.
 • Circulariteit staat nog in haar kinderschoenen. Er zijn nog veel uitdagingen op het gebied van de demontage van materialen en de manier waarop deze opnieuw gebruikt kunnen worden. Ook moeten er nog oplossingen gevonden worden voor het hergebruik van materialen die niet uit hout bestaan, zoals bijvoorbeeld isolatiemateriaal.
 • Betrouwbare partners zullen in de toekomst nog belangrijker worden om circulariteit te bevorderen. Dit kunnen bijvoorbeeld producenten van materialen zijn, maar ook aannemers, architecten en overheden. Door samen te werken kunnen er innovatieve oplossingen worden gevonden en kan er gezamenlijk worden gewerkt aan een circulaire bouwsector.
 • Wij werken al meer dan 10 jaar met hout(skelet)bouw-structuren en beseffen dat dit maar een kleine puzzelstukje van circulair bouwen is. Door het gebruik van hout kunnen er namelijk veel minder broeikasgassen worden uitgestoten dan bij andere bouwmethoden. Ook kan het hout hergebruikt worden na de demontage van het huis.

BOORKERN RESTAURATIE “DE SILO”


/ Hout(skelet)bouw

Houtskeletbouw is een bouwmethode waarbij de constructie van een gebouw wordt opgebouwd uit houten stijlen en regels. Bij deze methode worden verschillende aspecten benadrukt, zoals snelheid, ontmantelbaarheid, technologische voorsprong, pre-productie, materiaalimpact, CO2-reductie, flexibiliteit en uitbreidbaarheid.
 • Het is een snelle bouwmethode die minder tijd in beslag neemt dan traditionele bouwmethoden, zoals metselwerk. Het gebruik van geprefabriceerde elementen zorgt ervoor dat het bouwproces op de bouwplaats zelf vlot kan verlopen.
 • Een ander belangrijk aspect van houtskeletbouw is de ontmantelbaarheid van de constructie. De constructie van een gebouw kan relatief eenvoudig en zonder schade uit elkaar gehaald kan worden. Dit maakt het mogelijk om materialen te hergebruiken en zo bij te dragen aan een circulaire economie.
 • Een ander voordeel van houtskeletbouw is dat er veel pre-productie plaatsvindt in de fabriek. Dit betekent dat de elementen van de constructie al in de fabriek worden geproduceerd waardoor er minder werk op de bouwplaats zelf hoeft te gebeuren.
 • Het aspect van materiaalimpact speelt voor ons een belangrijke rol bij de keuze voor houtskeletbouw. Hout is een hernieuwbare grondstof die minder energie en grondstoffen nodig heeft om te produceren dan veel andere bouwmaterialen. Hierdoor heeft houtskeletbouw een lagere milieu-impact dan veel traditionele bouwmethoden.
 • Tot slot biedt houtskeletbouw veel flexibiliteit en uitbreidbaarheid. Het is relatief eenvoudig om een gebouw uit te breiden of aan te passen aan nieuwe functies of woonbehoeften. Dit komt doordat de constructie van houtskeletbouw relatief licht en flexibel is, waardoor het gemakkelijk kan worden aangepast aan nieuwe situaties.
HIGH HILL

HIGH HILL – 2021
HIGH HILL
HIGH HILL
HIGH HILL

HIGH HILL

/Sociaal

Bouwen heeft niet alleen een technische, maar ook een sociale context. Bij bouwprojecten moet er rekening worden gehouden met sociale aspecten zoals betaalbaarheid, flexibiliteit en uitbreidbaarheid, mentaliteitsverandering en samenwerking met sociale economieën.
 • Sociale economie is een belangrijk concept in de sociale context van bouwen. Sociale economieën zoals Atelier d’Avenir zijn organisaties die werken aan sociale inclusie, duurzaamheid en solidariteit. Bij bouwprojecten kunnen deze organisaties bijvoorbeeld worden ingezet voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden of het leveren van materialen. Dit draagt bij aan de sociale en duurzame aspecten van het bouwproject.
 • Betaalbaarheid is een belangrijk aspect bij het bouwen in een sociale context. Dit betekent dat er rekening moet worden gehouden met de kosten van materialen, de bouwmethoden en de arbeidskosten. Hierdoor wordt het mogelijk om woningen te bouwen die voor een breed publiek betaalbaar zijn.
 • Flexibiliteit en uitbreidbaarheid zijn belangrijke toekomstgerichte aspecten van bouwen. Door woningen flexibel en uitbreidbaar te maken, kunnen ze worden aangepast aan veranderende woonbehoeften. Dit draagt bij aan de duurzaamheid en levensduur van een woning. Door modulaire te bouwen kan een woning worden uitgebreid met verschillende bijkomende modules in functie van de gezinssamenstelling.
 • Co-housing is een vorm van bouwen waarbij meerdere huishoudens samenwonen in één gebouw of woning. Dit draagt bij aan het verminderen van de vraag naar grond en het efficiënter gebruik maken van gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen. Co-housing kan ook bijdragen aan sociale inclusie en het ontstaan van gemeenschappen.
BUTTERFLY

/ Eigenzinnig

Het creëren van een unieke, persoonlijke woning die aansluit bij de wensen en behoeften van de bewoners is altijd belangrijk geweest in onze visie op bouwen. Dit kan betekenen dat er bewust wordt afgeweken van traditionele ontwerpen of dat er specifieke materialen worden gebruikt om een bepaalde uitstraling te creëren.
 • Het lijkt een tegenstelling, maar de vrijheid bestaat in het beperken van keuzen. Door een selectie te maken van bepaalde materialen of ontwerpen kan er toch voldoende ruimte blijven voor individualiteit en eigenzinnigheid. Hierbij is weloverwogen materiaalonderzoek essentieel om de gewenste uitstraling te creëren.
 • De gedachte “alsof het voor onszelf” gebouwd wordt loopt vaak als een rode draad door onze projecten. Dit kan op lange termijn leiden tot meerwaarde van de woning aangezien het een uniek ontwerp is dat niet snel zal vervelen.
MODELLEN
OPEN
HALF-OPEN
GESLOTEN

Uiteraard is het KMPKT-concept niet enkel beperkt tot het bouwen of herbouwen in open verband. Zowel stedelijke als landelijke omgevingen komen in aanmerking.


Gesloten bebouwing (zoals een rijwoning)vraagt iets meer aandacht, maar dit hebben we in het verleden al met succes uitgevoerd.

ROW - Concept

ROW - Concept
ROW - Concept

Volgend Project
BUNGALOWGALORE